top of page

Kettőspont Alapítvány

A Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány 2009-ben jött létre, besorolásunk közhasznú.

 

Közhasznú tevékenységeink között megtalálható a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, de fontos számunkra a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Hátrányos helyzetű fiatalok támogatására több sikeres projektünk volt már; a 2013-tól zajlott Nagykátai Tanoda és Túrkevei Tanoda című projektjeinket a TÁMOP 3.3.9 konstrukció támogatta, majd a VEKOP 7.3.2 segítségével folytatni tudtuk a Nagykátai tanoda projektet. Rendszeresen szerveztünk tanórán kívüli kulturális szabadidős programokat diákoknak (táborokat, versenyeket, szakköröket, az NTP-programban is), ennek révén országszerte kb. 20 általános és középiskolával kerültünk szoros munkakapcsolatba.

Alapvető fontosságúnak tartjuk a hátrányos (és halmozottan hátrányos) helyzetű gyerekek, fiatalok felzárkóztatását a különféle kompetencia- és készségfejlesztő, tehetséggondozó programok, foglalkozások révén. Számunkra kiemelkedő jelentőségű, hogy az ilyen körülmények közül érkező tehetségeket, tehetségígéreteket a lehetőségeinkhez mérten támogassuk. Természetesen a „normál” körülmények között élő tehetségekről sem feledkezünk meg programjainkban. Tehetségsegítéssel a kezdetektől, 2009-től foglalkozunk, immár 10 éve.

Fontosnak tartjuk a gyerekek motiválását, hogy maguk is tevőleges részt vállaljanak saját felzárkóztatásukban. Szintén fontosnak tartjuk az együttműködést a miénkhez hasonló világlátású, célrendszerű szervezetekkel a jó gyakorlatok továbbadása és átvétele érdekében.

bottom of page